Posypywarka

Posypywarki soli i piasku do pickupów, ciężarówek i ciągników

Sól i Piasek Posypywarki do pickupów, ciężarówek i ciągników.

IceStriker Tailgate Salt spreader

2 rozmiary


Posypywarka klapowy
IceStriker™ 120-200 l

IceStriker Salt Spreader

4 rozmiary


Posypywarka kombi
IceStriker™ 550-1100 l