Saltlösningsräknare

INBESPARING MED SALTLAKESYSTEM


Se hur mycket du kan minska på materialkostnaderna med ett vätskesystem

Nuvarande av-isningsmetod


Jämför med


Saltkonsumtion

kg / år *

Saltpris

€ / kg *

* Beräkningarna är baserade på följande spridningsmängder: Torrt salt 30g/m2, Pre-Wet (fuktat salt) 17g/m2, Saltlake 35ml/m2. Med ett förbefuktningssystem är spridningsmängden väsentligt lägre än för torrt salt, eftersom fuktat salt lättare binder sig till vägytan och omedelbart börjar bryta upp isen.

Du kan årligen spara upp till

BLANDNINGSPROPORTIONER


Vattenmängd10% NaCl (bergsalt) vid -7°C15% NaCl (bergsalt) vid -11°C23,3% NaCl (bergsalt) vid -21°C
200 l22 kg35 kg60 kg
400 l44 kg70 kg121 kg
600 l67 kg106 kg182 kg
800 l89 kg141 kg243 kg
1000 l111 kg176 kg304 kg
1200 l133 kg212 kg364 kg

EXEMPEL

Blanda 70 kg bergsalt i 400 l rent vatten för att få en saltlösning med koncentrationen 15%. Observera att vätsketanken du blandar i bör vara större än mängden vatten du ska tillsätta!

NOTERA

Dessa proportioner är endast uppskattade och avrundade värden. Andra faktorer, t.ex. saltets renhet och vattentemperaturen, kan påverka saltkoncentrationen i lösningen. Ta reda på den exakta lösningsprocenten med hjälp av en hydrometer.

BLANDNINGSRÄKNARE


BERÄKNA SALTMÄNGDEN

l
%

BERÄKNA VATTENMÄNGDEN

kg
%

BERÄKNA KONCENTRATIONS-%

l
kg