Snöplogar

Vikplogar & Diagonalplogar för pickups, UTVs, traktorer och lastbilar.

Vikplogar & Diagonalplogar för pickups, UTVs, traktorer och lastbilar. Anpassade V-snöplogar och diagonalblad för alla snöröjningsfordon på marknaden. Hilltip snöplogar är effektiva vid fastighetsskötsel samt vägunderhålla på lätta trafikleder samt kommunala vägar.

5 storlekar


Pickup Vikplog
SnowStriker™ 1650-2600 VP

5 storlekar


Pickup Diagonalplog
SnowStriker™ 1650-2600 SP

5 storlekar


UTV Vikplog
SnowStriker™ 1650-2600 VUTV

5 storlekar


UTV Diagonalplog
SnowStriker™ 1650-2600 SUTV

SnowStriker V-plow for tractors

5 storlekar


Traktor Vikplog
SnowStriker™ 1650-2600 VTR

SnowStriker Straight blade for tractors

5 storlekar


Traktor Diagonalplog
SnowStriker™ 1650-2600 STR

SnowStriker Straight blade for trucks

3 storlekar


Lastbil Diagonalplog & V-plog
SnowStriker™ 2600-3200 SML/VML