Uppdatering av kontroller mjukvara

Ladda ner mjukvara


Programvaran i kontrollern består av ett operativsystem (OS) och Hilltip IceStriker / SprayStriker-applikationsprogramvara (uppdaterare). Båda programvarorna uppdateras via USB-minne. Normalt är OS-programvaran uppdaterad och du behöver bara uppdatera applikationsprogramvaran. Du kan bara installera applikationsprogramvara eller både operativsystem och programvara samtidigt. OS måste uppdateras om det är äldre än version 2.2.0. OS-versionen visas i Om-vyn. (Info → Om), det är de sista 5 siffrorna som är viktiga t.ex. 3.0.101-rt130-opusa3-2.2.2-2 är OS version 2.2.2. Observera att kalibreringsinställningar och alla andra inställningar rensas när du uppdaterar operativsystemet.

VIKTIGT! Kontrollera att du laddar ner rätt mjukvara för din spridarmodell. Om du t.ex. installerar mjukvaran för IceStriker 1600-2600 i en IceStriker 550-kontroller så kommer kontrollern att sluta fungera och måste sändas till Hilltip för reparation.

OBS! Du behöver ett lösenord och ett passande program ( t.ex 7 zip: https://www.7-zip.org/download.html) för att extrahera den krypterade zip-filen. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för lösenord.

Kontakta din återförsäljare för att få den senaste mjukvaran för kontrollern.

ModellFilnamnFiltypVersionDatum
Alla SprayStriker och IceStriker modelller updater.zipSoftware update .zip file0.2604.12.2020
Alla OS_2_2_2.zip System update .zip file2.2.2 28.10.2019

Installera mjukvaran


StegUppdatering av system och kontroller-mjukvara
1

Ladda ner filerna genom att klicka på länkarna ovan. Om du vill uppdatera både OS och applikationsprogramvara bör du ladda ner båda filerna

Om du använder Mozilla Firefox eller Internet explorer som din webbläsare, välj “Spara” eller “Spara fil”

2

Packa upp zip-filerna till ditt USB-minne (För instruktioner, se nedan

  • Hitta de nedladdade filerna på din dator.
  • Packa upp filerna. Observera att Windows standard zip-program kanske inte kan packa upp den krypterade zip-filen. Använd 7-zip, winzip eller något annat program som kan packa upp krypterade filer.
  • Följ dessa steg om du använder 7-zip-filhanteraren:

    1. Hitta zip-mappen. (Tryck på pilen nedåt till höger)
    2. Tryck på “Extrahera”.

3. Hitta USB-minnet och tryck på OK.

4. Ange lösenordet och tryck på OK.

3

Om du har packat upp både OS- och applikationsfiler bör du ha dessa filer på ditt USB-minne.

Om du bara uppdaterar programvaran behöver du bara uppdateringsmappen. Uppdateringsmappen ska innehålla två filer och inga mappar.

4

Stäng av kontrollern och vänta minst 5 minuter så att kontrollern går i OFF-läge. Du kan också koppla ur strömkabeln för att vara säker på att kontrollern är avstängd.

Om du endast uppdaterar programvaruuppdatering (uppdateringsprogram) bör du hålla kontrollenheten på.

5

Sätt in USB-minnet i kontrollern.

Om du uppdaterar programvaran startar uppdateringen automatiskt.

Om du uppdaterar operativsystemet bör kontrollern stängas av. Uppdateringen startar när man lägger kontrollern i ON-läge och trycker på de två övre knapparna till vänster. Se nästa steg.

(Om uppdateringen inte startar efter 10 sekunder, försök koppla ur och sätt i USB-stickan igen. Om uppdateringen fortfarande inte startar, prova en annan USB-sticka.)

6

Uppdatering av OS: Tryck in de två översta knapparna till vänster samtidigt som du sätter på kontrollern.

7

Uppdatering av OS: Håll in de två knapparna till Maintenance-fönstret visas, släpp sedan knapparna.

8

Vänta medan uppdateringarna installeras

9

Efter lyckad installation måste kontrollern konfigureras för rätt spridarmodell. Om ingen spridarmodell har valts visas skärmen för spridarkonfiguration automatiskt vid start. (Om skärmen för spridarkonfiguration inte öppnas och du vill ändra befintliga inställningar, gå till Settings → Machine → Select Model). Välj rätt modell och alternativ.

10Om OS har uppdaterats återställs kalibreringsvärdena till standardvärden. Kalibrera spridaren för det material du använder.
11Klart!