HillTip BrineMixx™ Saltlösningsblandare

BrineMixx™ 500-3000L

SALTLÖSNINGSBLANDARE

Denna externa saltlösningsblandare gör det enklare att blanda till den perfekta saltblandningen för din saltlakespridare. Blandaren har en pump som förser din spridare med färdigblandad lösning. Vätskan transporteras med en hastighet av 390 l/min. Behållaren och locket är gjort av lätt men hållbar polyetylen, detta material innebär också helt rostfri användning.

BrineMixx™ finns i tre storlekar, 500 l, 1400 l och 3000 l.

UTRUSTNING


BrineMixx Bag cutter

  • Taggig skärkant för snabbare öppning av saltsäckar
  • Vätskenivåindikator
  • Rejält filter och 3-vägs ventil
Spreader Anti-Icing

ANTI-ISBILDNING

Genom att applicera saltlösning innan frosten, kommer vätskan att stanna i asfaltens små gropar och porer. När frosten väl slår till kommer isbildningen mellan vägytan och isen att reduceras. Detta underlättar också vid plogning, eftersom snön inte får samma fäste.

Spreader De-Icing

AV-ISNING

När saltlösning sprids över en redan isbeklädd väg kommer den att börja smälta isen uppifrån ner. Med saltlösning sätter halkbekämpningseffekten in omedelbart och ger både ekonomiska fördelar och minskad belastning på miljön.

TEKNISK INFORMATION

Blandarens egenskaper och dimensioner

MODELL50014003000
Kapacitet500 L1400 L3000 L
Effektivitet390 l/min390 l/min390 l/min
Vikt (tom)54 kg85 kg168 kg
Höjd1039 mm1260 mm2000 mm
Tankens diameter888 mm1245 mm1500 mm
Total diameter1088 mm1477 mm1711 mm

INBESPARING MED SALTLAKESYSTEM

Se hur mycket du kan minska på materialkostnaderna med ett vätskesystem

Nuvarande av-isningsmetod


Jämför med


Saltkonsumption

kg / år *

Saltpris

€ / kg *

Du kan årligen spara upp till

* Beräkningarna är baserade på följande spridningsmängder: Torrt salt 30g/m2, Pre-Wet (fuktat salt) 17g/m2, Saltlake 35ml/m2. Med ett förbefuktningssystem är spridningsmängden väsentligt lägre än för torrt salt, eftersom fuktat salt lättare binder sig till vägytan och omedelbart börjar bryta upp isen.

FORTBILDNING

Få ut mera av din spridare genom att läsa våra blogginlägg och manualer