Vinterväghållning är avgörande för säkerheten på våra vägar när temperaturen sjunker. Hög fuktighet i luften bildar så kallad svart is, och när även snöfall kommer efter blir det en utmaning att uppnå säkra vintervägförhållanden om inte rätt aktiviteter görs. Vid övergången till minusgrader och beroende på luftfuktigheten står vi inför specifika utmaningar som kräver effektiva lösningar. Hilltip, en marknadsledande leverantör i Europa av snö- och halkbekämpning, har axlat uppdraget att möta dessa utmaningar med innovativa och pålitliga lösningar. Att fabriken samt utvecklingen sker i Finland berättar även mera om trovärdigheten i erfarenhet av snöröjning och halkbekämpning.

Rätt utrustning för rätt temperatur

Temperatursvängningar samt luftfuktighet har en direkt inverkan på väglaget. När graderna sjunker till noll eller minusgrader blir väghållningen kritisk; vägytans egenskaper förändras dramatiskt, vilket ökar risken för halka och försämrade körförhållanden. För att möta dessa utmaningar är det avgörande att investera i väl anpassad utrustning och strategier för snö- och halkbekämpning, och här utmärker sig Hilltip som en pålitlig partner för att säkerställa effektiv vinterväghållning. Hilltip utvecklar samt tillverkar sina produkter i Jakobstad, Finland. Med 6 månader aktiv vinter finns expertisen i egen stad.

Hilltips maskiner för saltning och snöröjning

Hilltip erbjuder ett brett utbud av maskiner för snö- och halkbekämpning, inklusive spridare, plogar och multifunktionella redskap. Vår utrustning utmärker sig genom sin mångsidighet och anpassningsförmåga, vilket möjliggör effektiv väghållning i minusgrader. Att ha rätt maskin för rätt förhållanden blir avgörande för att säkerställa optimal väghållning och säkerhet på våra vägar.

Temperaturens inverkan på val av halkbekämpningsmetod

Inom intervallet 0°C till -5°C rekommenderas Hilltips saltlakespridare (med 23,3 % saltlösning) med spridning enligt automatisk dosering baserad på väderprognosen som rapporteras direkt till spridaren, samt även med beaktande av vägytans vinterförhållanden. Saltlake är en säker, miljövänlig samt ekonomisk metod vid detta temperaturintervall, se även diagrammet nedan. För att hantera lättare snö och is samt de kallare temperaturerna mellan -5°C och -15°C, där utmaningarna kan öka med bland annat snöfall och packad snö eller is på vägbanan, rekommenderar Hilltips styrsystem FS30-halkbekämpningsmetoden, dvs 70 % salt och förbefuktning 30 % med saltlösning. Hilltips multifunktionella redskap med avancerad teknik för effektiv halkbekämpning ger trygghet till organisationens ansvarspersoner att uppdrag utförs enligt befintliga avtal och bästa branschpraxis. Unika funktioner, såsom intelligent styrning och materialhanteringssystem, sätter Hilltips utrustning i en klass för sig och säkerställer överlägsen prestanda vid varje temperatur, vilket ger en pålitlig lösning för alla vinterväghållningsbehov.

Kunders framgångshistorier

Många företag har framgångsrikt implementerat Hilltips maskiner runtom i världen, både i Skandinavien, Mellaneuropa, Storbritannien samt USA och rapporterat om förbättrad väghållning och minskad risk för halka. Deras feedback bekräftar att Hilltips mångsidiga och teknologiskt avancerade utrustning verkligen möter de specifika utmaningarna som uppstår vid olika temperaturintervaller.

Underhåll och bästa praxis

För att säkerställa optimal prestanda i extrema temperaturer är regelbundet underhåll av Hilltips maskiner avgörande. Se till att snöplogens slitskär inte är utslitna och att hydraulikslangar eller bultar inte är lösa, samt att spridare är korrekt kalibrerade och att mekaniska delar smörjs regelbundet. Bästa praxis inkluderar att anpassa spridningsmängden till väderförhållandena. Sådan teknik som finns hos Hilltips avancerade STRIKESMART™ spridningskontrollteknik som effektivt kan bestämma rätt spridningsmängd baserad på väderprognos samt vägytans vinterkondition, samt enkelt välja typ av halkbekämpningsmetod samt rätt mängd under perioder, vilket maximerar prestanda och minimerar avbrott.

Sammanfattningsvis är vinterväghållning i varierande temperaturer en utmaning som kräver noggrann strategi och lämplig utrustning. Hilltips breda sortiment av maskiner, från spridare till plogar, erbjuder mångsidiga lösningar för varje temperaturintervall. Utforska Hilltips innovativa teknik med automatisk adaptiv halkbekämpningsspridning och pålitliga snöplogar för att säkerställa säkra vägar under vintermånaderna.

För mer information kontakta vårt dedikerade försäljningsteam för skräddarsydda lösningar.