HTrack spreader tracking system

Tracking av snöröjning och halkbekämpning med pickuper och lätta lastbilar

Det nya Hilltip HTRACK™ systemet är kompatibelt med alla HillTips snöplogar, spridare och saltlakespridare – IceStriker™, SprayStriker™ och SnowStriker™. Med HTrack™ tracking-mjukvaran kan entreprenören nu spåra och hantera alla sina spridar- och plogenheter online på sin dator, läsplatta eller smarttelefon.

– Detta steg i utvecklingen har vi tagit eftersom vår huvudmålsättning är att producera och utveckla kostnadseffektiva lösningar för entreprenörer som använder saltspridare och snöplogar med pickuper och lätta lastbilar, säger ägaren och försäljningschefen Frank Mäenpää.

– Vi är den första snöplog- och spridarleverantören på marknaden som erbjuder ett eget komplett tracking-system just i det här segmentet, fortsätter han.

Frank påminner också att det är samma krav på de mindre saltspridaranordningarna som på de stora spridarna; att bevisa att halkbekämpningsjobbet verkligen görs enligt uppdragsgivarens krav.
– Av någon underlig anledning har detta glömts bort bland de mindre enheterna, men kraven är samma och det följs upp allt oftare. Därför effektiverar HTrack entreprenörens arbete enormt.

HillTip HTRACK™ samlar ihop exakta spridarvärden på rutten. I rapporteringen kan man se spridarbredd, spridarhastighet, nerlagd tid, g/m2 eller ml/m2, totala mängden som spridits på vägen och information om tomkörning osv – allt för att beräkna effektiviteten. Detta är något helt annat än ett konventionellt position tracking-system som många använder idag.

Tillsammans med saltspridaren kan man också få information från snöplogen om var plogen har varit i markläge. All data sänds online till HTrack™ systemet, där det lagras och enkelt kan summeras till dagliga, veckovisa eller årliga rapporter. Spridar- och snöplogsanordningarna kan enkelt nås via din dator, läsplatta eller smartphone.

HTrack controller modem

Hilltip har utvecklat trackingsystemet internt, vilket innebär att man enkelt kan anpassa och integrera systemet med den befintliga mjukvaran hos de fordon som kunderna redan har i bruk på motorvägar och i kommuner.

– HillTip IceStriker™ sand- och saltspridarna introducerades på marknaden 2013. Vi är glada över att kunna meddela att samtliga IceStriker™ spridare är kompatibla med det nya HTrack™ systemet.

– Den här resan har varit spännande, säger VD Tom Mäenpää, när han summerar tiden från det att den första Icestriker™ sandspridare lanserades. Han lovar också att det kommer mera innovationer inom kort.

Läs mera på HTrack™ produktsidan