Nyhet 2016 – OBD-kabelanslutning för Hilltip IceStriker och SprayStriker

  • OBD-anslutning innebär DIREKT reaktion och är relaterat till körhastighet, vilket effektivt minimerar reaktionstiden för GPS*
  • USB-kabeln länkas till Hilltip-kontrollern och take priority over GPS signal
  • Auger speed is calculated based on road speed and is measured and updated 10 times per second
  • Connects to any vehicle manufactured after 2004**
  • Can be retrofitted to all Hilltip IceStrikers and SprayStrikers

* Putting the Icestriker into manual mode when driving off will also prevent any lag time.
** Fordon som utrustats med ODB II gränssnitt